Integritetspolicy


Hos oss är det viktigt att du ska kunna känna dig trygg när du besöker vår hemsida.

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och

berättigade ändamål”. Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt

med dessa ändamål, dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling,

så kallad rättslig grund.

 

Pergoladirekt värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på

bästa möjliga sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. I denna integritetspolicy redogör vi för hur

vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 

1. Bakgrund och syfte

2. Dina rättigheter

3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

4. Hur får vi information om dig?

5. Hur använder vi information om dig?

6. Hur länge sparas informationen?

7. Vilka kan vi komma att dela din information med?

8. Kontaktuppgifter

 

BAKGRUND OCH SYFTE

Ändamålen för behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera en förfrågan från dig, att sluta

avtal med dig, att kunna fullgöra ett köp, att kunna identifiera dig som kund och göra ålderskontroll

(vi säljer inte till personer under 18 år), att hantera din betalning (analys av möjliga betalningslösningar vilket

kan bestå av en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar), att kunna hantera

leverans (inklusive avisering och kontakter gällande leveransen), hantera teknisk support.

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer),

personnummer, uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, köphistorik),

ålder och kön. När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in

information om dig.

 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Om du

anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta

till oss så fort som möjligt via mejl Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

I samband med att du t ex varit i kontakt med vår kundservice, gjort en förfrågan, beställning eller gjort ett köp.

Speditörer kommer att få ta del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning

enligt fullgörande av köpeavtal.

Klarna kommer i samband med betalningar att samla in personuppgifter om dig. Klarna är alltså personuppgifts-

ansvariga

för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

 

HUR FÅR VI INFORMATION OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter

när du kontaktar kundtjänst, gör en förfrågan, beställning eller gjort ett köp.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från en tredje part, så som Klarna. Klarna kommer att samla in

personuppgifter om dig i samband med betalning och användning av deras tjänster. Klarna är alltså personuppgifts-

ansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor. 

 

HUR ANVÄNDER VI INFORMATION OM DIG?

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla, förbättra och marknadsföra våra produkter,

tjänster och IT-system. Det kan t ex vara information om hur du har interagerat med oss hur du har använt sajten,

inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, felkoder, hur du når och lämnar tjänster etc.

Det kan t ex vara teknisk data rörande enheter och deras inställningar som t ex språk, IP-adress, webbläsarinställningar,

tidszon, operativsystem och plattform.

 

LAGRINGSTIDER

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra det för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser såsom

reklamations- och garantiärenden samt bokföring. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra leverantörer eller andra affärspartner, sker all

delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen

av dina personuppgifter.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part.

För att kunna utföra de tjänster vi köper in (t ex frakt) eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste

våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

 

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter

som vi delar till dem. Vi och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter, vi kan därför normalt sett inte hållas

ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina

personuppgifter, kan du kontakta oss för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

 

KONTAKTA OSS

Pergoladirekt är en del av NOVA Markis & Persienn AB och är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer

556726-2620 och har sitt säte på Vägmästarvägen 5 i Eskilstuna.

 

Pergoladirekt är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk

dataskyddslagstiftning.

 

Pergoladirekt har en utsedd ansvarig för dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av

dina personuppgifter i vårt kontaktformulär på vår hemsida www.pergoladirekt.se

 

 

COOKIES
Cookies är en lite text-fil som sparas på din enhet när du använder/besöker våra sajter/tjänster.

 

Varför använder vi cookies
Vi använder cookies för att dels kunna föra statistik och spåra hur du som användare använder siten/tjänsten

men också för att komma ihåg vem du är när du loggat in på våra tjänster.

 

Vilka cookies finns och hur använder våra tjänster dessa

 • Sessionscookies
  Detta är en korttidscookie som bara sparas temporärt under tiden du använder siten/är inloggad på tjänsten och tas bort när du stänger webbläsaren.
 • Långtidscookies
  Dessa cookies sparas under en längre tid på datorn. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den siten/tjänsten och för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare gnom att komma ihåg vissa val som du gjort då du tidigare besökt siten/använt tjänsten.
 • Cookies från tredje part
  Är en variant av långtidscookie som lagras av tredje part för insamling av information om vilka/hur tjänsterna används. Kan användas för statistikinsamling/undersökningar och för att kunna presentera annonser relaterat till det du som användare är intresserad av/sidor du besökt.
   

Bra att veta

Under inställningar i din webbläsare kan du välja att automatiskt neka cookies samt se/radera tidigare sparade sådana. 

Det är inte ett måste att acceptera cookies för att kunna besöka vår webbplats, men om du inte tillåter oss att sätta cookies

kan det komma att påverka vår webbplats på så sätt att service och funktionalitet blir begränsad.

 

Mer information om kakor/cookies finns att läsa på Post- och Telestyrelsens hemsida

 

 

Copyright © PergolaDirekt 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer..   Tillåt cookies